Trenčianský kraj
´drazba´
Dátum dražby
OkresObec
PrievidzaPrievidza
544,936 € 0948 917 601
´drazba´
Dátum dražby
OkresObec
MyjavaVrbovce
0 € 0948 917 601
´drazba´
Dátum dražby
OkresObec
PrievidzaBojnice
0 € 0948 917 601
´drazba´
Dátum dražby
OkresObec
PrievidzaPrievidza
0 € 0948 917 601
´drazba´
Dátum dražby
OkresObec
PartizánskeMalé Kršteňany
53,460 € 0948 917 601
´drazba´
Dátum dražby
OkresObec
PrievidzaCigeľ
0 € 0948 917 601
strana 3 z 4